CODA Logo
Gorchymyn i godi ar eich traed yn y Gymraeg, ac mewn cerddoriaeth y rhan o'r darn sy'n edrych yn ôl ar y gweddill. Rydyn ni'n creu rhwydwaith o bobl a threfnu Gwyliau i ysbrydoli ffydd a gweithredu yn ein heglwysi, ein cymunedau a thu hwnt.
Cymraeg
English
Get up, rise up in Welsh, and in music the part of the piece that reflects back on the rest. We are creating a network and festivals to inspire faith and action in our churches, communities and beyond.