INSPIRING FAITH AND ACTION

Cymru. Diwylliant, creadigedd, dygnwch. Digon bychan i alluogi rhwydwaith creadigol a gweithgar a digon mawr i’r rhwydwaith hwnnw ffynnu, ymgynnull mewn gwyliau a gwneud gwahaniaeth gyda’n gilydd.

Ers i ni gyflwyno’r syniad am Coda ganol 2015, mae grŵp craidd bychan wedi bod yn ymgynnull ac yn cyfathrebu i lywio’r dyddiau cynnar. Bu’r tîm yn hyblyg ac yn agored, ac mae’n cynnwys cyfieithwyr, dylunwyr gwefannau, trefnwyr, ymgynghorwyr a mwy o amrywiaeth o gefndiroedd a mynegiadau ffydd.

Dechreuasom gan feddwl mai cyfres o wyliau oeddem a fyddai’n hwyluso rhwydwaith o bobl. Gydag amser, mae Coda wedi esblygu a bellach mae’n debycach i rwydwaith a fydd yn creu gwyliau. Ein prif waith yw creu gofod ble gall pobl, eglwysi a chymunedau ymgysylltu a rhannu persbectifau newydd trwy’r celfyddydau er mwyn ysbrydoli ein gilydd tuag at ffydd a gweithredu. Nid yw hyn wedi newid.

Rydym wedi sefydlu gwobr gelf a oedd yn agored i geisiadau yn Chwefror a Mawrth 2017, cawsom benwythnos agored ym Metws-y-Coed yng ngwanwyn 2017, a buom yn gwersylla gyda’n gilydd yng Ngorffennaf 2017 ar safle ein gŵyl yn 2018, sef gwersyllfa Dol Llys yn Llanidloes (gweler pethau bychain am ragor o fanylion am ein gweithgareddau). Byddwn hefyd yn cyfarfod bob blwyddyn yng Ngŵyl Greenbelt; cafodd Coda yn rhannol ei ysbrydoli trwy fynychu, cymryd rhan a gwerthfawrogi Greenbelt.

Canol 2017 dechreuodd grŵp llai i gyfarfod i gynllunio ein gŵyl gyntaf yn fwy manwl.

Dyna’r stori hyd yn hyn. Mae croeso i bawb greu’r pennodau nesaf...

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice