INSPIRING FAITH AND ACTION

"Gwnewch y pethau bychain..."

Mae pob gweithred fechan a wnawn yn dod yn rhan o’r cyfan. Cynulliadau i fyfyrio ar Coda. Celfyddydwaith wedi ei ysbrydoli gan y weledigaeth i ddal ein dychymyg. Cysylltiadau a wnawn i ehangu ein profiad. Gweithredu dros gyfiawnder yn ein gwlad a thu hwnt. Trwy Gymru gyfan mae Pethau Bychain yn adeiladu ar y cyd i greu Coda, Rhwydwaith a Gŵyl.

‘Beth welwch chi? Celfyddydau i ysbrydoli ffydd a gweithredu’ - dechrau 2017. Rhoddwyd gwahoddiad i artistiaid ddychmygu beth allasant greu i ysbrydoli ffydd a gweithredu yng Nghymru. Dyfarnwyd pedair gwobr ac edrychwn ymlaen bellach at theatr gan Jane Sutcliffe, gweithdai barddoniaeth rhyngweithiol a fideo gan Judith Parry a chyfeillion. Mae Eleanor Brown yn ysgrifennu caneuon i ysbrydoli gweithredu, ac mae Cass Meurig yn asio tonau traddodiadol Cymreig a dehongliadau creadigol o themâu ysgrythurol. Ni allwn aros i weld pob project yn ffynnu.

Coda Betws - Gwanwyn 2017. Daeth tua 40 o bobl at ei gilydd ym Metws-y-Coed o ddydd Gwener 31ain Mawrth tan ddydd Sul 2il Ebrill 2017 i ffurfio’r rhwydwaith a’r ŵyl gyntaf (Gorffennaf 2018). Bu llawer o feddwl doeth ac ymarferol am ein nod a’n bwriad, yn enwedig y dylai’r gwyliau ffynnu allan o’n rhwydwaith o gysylltiadau rhwng pobl.

Gwersylla (Gorffennaf 2017) Y cwbl a wnaethom oedd mynd i wersylla am y penwythnos! Mae’r safle ar gyfer ein gŵyl gyntaf yn 2018 yn wersyllfa weithredol, felly penderfynwyd treulio penwythnos yno eleni. Nid gŵyl oedd hwn… nac ymarfer ar gyfer yr ŵyl… dim ond ychydig o amser i ddod at ein gilydd a phrofi’r safle. Roedd yn hyfryd!

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice