INSPIRING FAITH AND ACTION

Mae Coda’n adlewyrchu’r bobl sydd yn rhan ohono. Ceir yn ein plith amrywiol fynegiadau ffydd, nifer o wahanol ffyrdd ble byddwn yn ceisio ymuno ag eraill i unioni pethau ac ymrwymiad i ddod â pherspectifau newydd trwy’r celfyddydau. Rydym wedi ceisio dod â hyn at ei gilydd mewn datganiad, gyda’r mynegiant gorau ohono (hyd yma!) yn y gyfres yma o gylchoedd consentrig a adnabyddir gennym fel ein hethos.

ethosEnglish

Mae ein hagwedd tuag at iaith yn adlewyrchu’r ethos hwn. Dylai fod yn hawdd ac yn arferol i bobl gyfrannu at Coda yn Gymraeg neu Saesneg, ac mae popeth a gyhoeddwyd gennym yn y ddwy iaith. Yn hytrach nag ysgrifennu set o reolau, a chreu cylchoedd y mae’n rhaid mynd trwyddynt, rydym am fynegi ymdeimlad o lawenydd a dathliad ynghylch iaith a diwylliant Cymru, a’n nod yw ceisio adlewyrchu’r ymdeimlad hwn ble mae’n bosibl.

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice