INSPIRING FAITH AND ACTION

Rydym yn rhwydwaith ac yn ŵyl ac mae croeso i chi fod yn rhan o lunio’r ddau. Os byddwch yn gwirfoddoli gyda ni, yn rhoi’n ariannol, yn ymddiriedolwr, yn noddwr, yn gyfrannwr… neu fwy nag un ohonynt… rydych yn rhan o’r Criw. Y syniad yw bod pawb sy’n rhan o greu Coda mor werthfawr â’i gilydd. Mae gennym rolau gwahanol, ond cydnabyddwn fod angen i bob rhan wneud ei waith!

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf, hoffwch y dudalen facebook, ymunwch a chyfrannwch at y grŵp facebook, a chofrestrwch i fod ar y rhestr ebost. Rydym hefyd ar twitter ac instagram (dim bob amser yn weithredol!).

Ar hyn bryd, mae grŵp bychan o ‘wirfoddolwyr craidd’ yn cyfarfod yn chwarterol i lywio pethau (dau yn cael eu cyflogi hanner diwrnod yr wythnos i gydlynu’r cyfan). Mae hwn yn grŵp agored ac mae’r cyfarfodydd yn symud o amgylch Cymru; y cwbl sydd ei angen gennych yw ymrwymiad i ymwneud â gwaith y grŵp. Mae hyn yn gweithio yn dda i ni nawr, ond mae’n debyg y bydd yn esblygu!

Os oes gennych ddiddordeb gweithio ar drefniadau ymarferol yr ŵyl, cysylltwch â ni i ymuno â’r gweithgor bychan sy’n trefnu’r ŵyl.

Helpwch ni i gysylltu â chi: ymunwch â'n rhestr ebost yma

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice