INSPIRING FAITH AND ACTION

Dyma wefannau’r rhai rydym yn gysylltiedig â nhw. Rhagor i ddilyn…

Beibl.net – cyfieithiad Cymraeg o’r Beibl a grëwyd yn ddiweddar gan Arfon Jones, sy’n rhan o Coda er y cychwyn.
Dol Llys Caravan and Campsite, Llanidloes yw’r safle ar gyfer ein gŵyl ac rydym wrth ein bodd yno! Cawsom groeso gan Janet ac Andrew ar ymweliadau, cyfarfodydd ac wrth gwrs pan fuom yn gwersylla.
Greenbelt – un o’r pethau sydd wedi ysbrydoli sefydlu Coda ac rydym yn ddiolchgar am gyfeillgarwch parhaus, y cydweithio gan yr ŵyl ei hun a’r gefnogaeth ariannol gan Trust Greenbelt. Byddwn yn cynnull mewn rhyw fodd yn enw Coda bob blwyddyn yng Ngŵyl Greenbelt.
Eglwys Linden, Abertawe – sydd wedi bod yn gartref i gyfarfodydd gwirfoddolwyr craidd ac wedi cefnogi Coda er y cychwyn mewn nifer o ffyrdd.
Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed oedd lleoliad ein cynulliad cyhoeddus cyntaf dros benwythnos 31ain March-2il Ebrill 2017. Roedd y gwahoddiad a’r croeso yn gynnes ac mae’r cysylltiad yn parhau.
Solas – mae’r ŵyl hon yn yr Alban yn ffynhonnell arbennig o gyfeillgarwch a chyngor, ac mae rhai ohonom wedi llwyddo i fynd i’r ŵyl ac yn parhau i fynd yn ôl!

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice