INSPIRING FAITH AND ACTION

Cadwch y dyddiad! Gorffennaf 27ain-29ain 2018.

Thema’r ŵyl yn 2018 yw ‘Cywain Gobaith’, sydd wedi ei dynnu o agweddau ein Gwobrau Celf 2017.

Bydd angen i chi archebu’n uniongyrchol gyda ni ac nid gyda’r safle, sef gwersyllfa hyfryd a chyfeillgar Dol Llys yn Llanidloes. Mae’r wersyllfa wedi ei lleoli ar lan yr Afon Hafren gyda chae 10 erw wrth ei ymyl ble gallwn greu rhywbeth newydd!

Mae rhaglen yr ŵyl ar gael yma!Oriau agor y safle:
Gwener, 27ain Gorff:
Ardal wersylla – 10.00 yb
ardal yr ŵyl – 4.00 yp
(Y rhaglen yn dechrau 5.00 yp)

Sul 29ain Gorff:
Rhaglen yn gorffen am 10.00 y nos

Llun 30ain Gorff
Gadael y safle erbyn 12.00 canol dydd

Diweddariadau:
Mae Gŵyl Coda Festival yn dod... ac mae eisoes yma.

Darllenwch ein ebost 'Crefftweithredu' yma. Ac yn dilyn yr ebost yma gallwch weld y maniffesto diweddaraf yma!

Darllenwch ein ebost am y llinyn Iechyd Meddwl yma.

Darllenwch ein ebost am y rhaglen gychwynnol yma.

Brecwast am ddim - Wythnos Adeiladu - Tocynnau Diwrnod

10 diwrnod i fynd!

Nodyn ar Gynhwysiant...

Tocynnau

Helpwch ni i gysylltu â chi: ymunwch â'n rhestr ebost yma

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice