INSPIRING FAITH AND ACTION
27ain-29ain Orffennaf 2018
Dol Llys Farm Caravan and Camping, Llanidloes


Man cyswllt: yn uno ein celfyddydau, ffydd, creadigedd a gweithredu ac yn creu gofod ble gallwn ysgogi ein gilydd. Gŵyl a fydd yn denu ac yn ysbrydoli pobl, eglwysi a chymunedau tuag at ffydd a gweithredu. Rhwydwaith yn creu ‘pethau bychain’ a fydd yn adlewyrchu ac yn llunio gwyliau Coda i ddwyn pobl ynghyd (yng Ngorffennaf 2018, 2020 a 2022).

Amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael.

Darllenwch fwy

Tocynnau

Helpwch ni i gysylltu â chi: ymunwch â'n rhestr ebost yma

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice